Архитектонски техничар

четворогодишње образовање


Архитектонски техничар разрађује и презентује пројекте високоградње, урбанистичке пројекте, пројекте конзервације и ревитализације; организује изградњу и води градилишну документацију; израђује предмер и предрачун радова, анализира цене радова за објекат и учествује у процени вредности објеката високоградње.
    Могућност даљег школовања:
  • Архитектонски факултет, грађевински факултет, остали факултети као и факултети за дизајн и уметност, високе школе струковних студија

    Могућност запослења:
  • Пројектни бирои, грађевинске фирме, урбанистички завод, завод за заштиту споменика културе, општински секретаријати, агенције за продају некретнина – агент продаје...

план рада (pdf)