Библиотечка секција

Библиотечка секција је саставни део културног живота школе.

Циљ ове секције је:

- упознавање са начином рада библиотеке и са начином издавања књига;
- упознавање са писцима и интервју са њима кроз књижевне вечери;
- схватање значаја читања у животу појединца и друштва;
- развијање свести о важности књижевности;
- активно укључивање ученика у живот школе;
- оспособљавање ученика за издавање књига;
- посете другим школским библиотекама и Народној библиотеци;
- учествовање у организацији Савиндана и осталим школским активностима;
- промоција школе.

Секција за креативне ученике из сва четири подручја рада који воле књиге и читање.

Координатор секције у школској 2019/2020. години је Весна Тадић.