Библиотечка секција

Библиотечка секција је саставни део културног живота школе за креативне ученике из сва четири подручја рада који воле књиге, читање, писање и истраживачки рад.

Циљеви Библиотечке секције:
1. развијање интересовања и љубави према књизи и библиотекама;
2. подстицање ученика на читање књига и поред обавезне литературе;
3. развијање културе читања свих врста текстова;
4. упознавање ученика са разноврсном литературом у складу са способностима и узрастом;
5. упућивање ученика на правилно коришћење речника и лексикона;
6. подршка ученицима који самостално пишу;
7. учествовање на различитим литерарним, ликовним и фото конкурсима;
8. подстицање и развијање креативности код ученика;
9. стварање радних навика и извршавања обавеза на време;
10. мотивисање ученика за самостални, истраживачки рад;
11. сакупљање информација, фотографија и занимљивости и прављење паноа и изложби поводом дана рођења наших највећих писаца и песника;
12. подстицање надарених и талентованих ученика на учешће у разним културно – забавним активностима школе, литерарним и фото конкурсима;
13. обележавање различитих јубилеја, међународних дана, европских дана, светских дана, нпр: књиге, писмености, матерњег језика и слично;
14. израда паноа, презентација и мини изложби;
15. неговање колективизма;
16. упознавање са радом секција и књижевних клубова из других школских библиотека и НБУ у циљу међубиблиотечке сарадње;
17. сакупљање материјала за израду школског часописа „Петља“ и учествовање на литерарном конкурсу;
18. упућивање у аутоматизацију библиотеке;
19. укључивање ученика у лепљење и обраду оштећених књига, што доприноси развијању осећаја за чување књига;
20. јачање толеранције и тимског рада кроз сарадњу са ученицима других секција, ученика на друштвено–корисном раду у библиотеци и са представницима Ученичког парламента;
21. развијање бриге о здрављу и здравим стиловима живота;
22. помоћ око каријерног вођења матураната;
23. испуњавање слободног времена ученика пријатним доживљајима.

План рада секције је урађен са разноврсним темама у договору са ученицима у зависности од њихових интересовања. Ученици бирају теме којима ће се бавити и раде својим темпом уз консултације са координатором секције. Часови се одржавају уторком или петком од 12. 55 до 13. 40 (пре часова) или од 14.00 до 14.45 (после часова) у просторијама школске библиотеке на другом спрату поред наставничке канцеларије. Материјали, радови и обавештења се постављају у Гугл учионицама и у Фејсбук групи Библиотека Техничке школе „Радоје Љубичић“. https://www.facebook.com/groups/biblioteka.wr/

Координатор секције је Весна Тадић.
ЕВАЛУАЦИЈА РАДА БИБЛИОТЕЧКЕ СЕКЦИЈЕ И ДРУШТВЕНО – КОРИСНОГ РАДА У БИБЛИОТЕЦИ И ПРОЦЕНА ТОЛЕРАНЦИЈЕДраги ученици, У прилогу имате линкове за евалуацију рада, које можете пронаћи и у Гугл учионицама -Онлајн библиотека, Библиотечка секција и Друштвено – користан рад у школској библиотеци. Замолићу вас да их попуните и проследите.
Линкови:
Евалуација часова друштвено - корисног рада у библиотеци
Евалуација рада Библиотечке секције 2021/2022.
Анализа реализације понуђених конкурса у Гугл учионицама Онлајн библиотека и Библиотечка секција
Процена толеранције

Весна Тадић, школски библиотекар


Дан Града – 9. октобарУ нашој школској библиотеци је и ове године обележен Дан Ужица.
Радови ученика и библиотекара су постављени у фолдере за све три школске године.
У последњем фолдеру 2022.2023. се налази презентација коју је направио школски библиотекар и документ за евалуацију угледне активности, у који запослени (наставни и ваннаставни кадар) бележе своје утиске и запажања и након тога добијају сате стручног усавршавања унутар установе.
У осталим фолдерима се налазе радови из претходне две школске године, када су ову активност радиле наша бивша колегиница Ана Анђић, професор енглеског језика и школски библиотекар Весна Тадић са својим ученицима на часу енглеског језика и Библиотечке секције. Цео фолдер је подељен и са колегиницом Аном да би она својим одељењима у Техничкој школи показала радове наших ученика поводом овог значајног датума. Наша сарадња се наставила.
Школски библиотекар је проследио линк ка угледној активности за Дан Ужица на Гугл диску запосленима, а ученицима преко Гугл учионице. Представници Ученичког парламента су преко Вајбер групе обавештени да проследе линк својим одељењима.

Весна Тадић, школски библиотекар


ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИДраги ученици, родитељи, ванредни кандидати и колеге, У прилогу имате линкове ка упитницима. Замолићу вас да их попуните у циљу истраживања којим се бави школски библиотекар.
Линкови:
Књига утисака о школској библиотеци
Навике у читању
Кућне библиотеке
Желим да прочитам...

Весна Тадић, школски библиотекар

21. ОКТОБАР - ПОЗИВ НА МИР И ТОЛЕРАНЦИЈУУ онлајн школској библиотеци је обележен 21. октобар, дан сећања на трагедију која се десила 21. октобра 1941. године у Крагујевцу. Линк ка Великом школском часу је постављен у Фејсбук групама Библиотека Техничке школе „Радоје Љубичић“ и Школски библиотекари Србије. Ученици се могу упознати са садржајем преко линка у Гугл учионици: Позив на мир и толеранцију. Ученици у сарадњи са библиотекаром припремају и следећу активност поводом Међународног дана толеранције - 16. новембра и Светског дана детета – 20. новембра.

ОКТОБАР – МЕСЕЦ КЊИГЕКао члан Друштва школских библиотекара Србије Весна Тадић је поставила линкове ка наградним литерарним, ликовним и фото конкурсима у Гугл учионице онлајн библиотеке и Библиотечке секције поводом обележавања месеца књиге. Линкови ка конкурсима се налазе у Фејсбук групама поменутог друштва и Библиотеке Техничке школе „Радоје Љубичић“ или на Фејсбук страници МПТР.
Линкови ка онлајн библиотеци и онлајн Библиотечкој секцији су прослеђени одељењским старешинама преко Вајбер групе. Ученици се могу обратити и библиотекару уколико желе приступ.
Ученици се могу упознати са садржајем конкурса на сајту школе преко следећих линкова:
Mt:s app
Литерарни и ликовни конкурс
Фото конкурс
Знањем мењамо свет - конкурс МПТР
Литерарни конкурс

ДАН РОЂЕЊА МИЛОРАДА ПАВИЋА– 15. ОКТОБАРШколски библиотекар Весна Тадић је припремила угледну активност поводом обележавања дана рођења Милорада Павића. У реализацији угледне активности су учествовали ученици Библиотечке секције из саобраћаја и грађевине, а у реализацији се истакла ученица Катарина Милић из IIС1.
Урађене су презентације у којима можете пронаћи биографију, списак дела и награда, као и инспиративне цитате из дела писца.
Материјали су постављени у Гугл учионице Библиотечке секције и онлајн библиотеке и Вајбер групу Библиотечке секције за ученике, преко мејла је прослеђен линк ка фолдеру на Гугл диску за запослене, а остали заинтересовани могу пронаћи линк преко Фејсбук група Библиотека Техничке школе „Радоје Љубичић“ и Школски библиотекари Србије. Евалуација угледне активности је реализована кроз коментаре ученика, запослених и реализатора.
Садржаји су доступни запосленима, ученицима и родитељима и преко сајта школе преко следећег линка: Милорад Павић - угледна активност.
Истог дана је обележен и Светски дан чистих руку, а у складу са едидемиолошком ситуацијом. Линк за ученике у Гугл учионици: Светски дан чистих руку - 15. октобар.

ОКТОБАР – МЕСЕЦ БЕЗБЕДНОСТИ НА ИНТЕРНЕТУШколски библиотекар Весна Тадић је поставила линкове на српском и енглеском језику у Гугл учионице онлајн библиотеке и Библиотечке секције поводом обележавања Mесеца безбедности на интернету.
Линкови ка онлајн библиотеци и онлајн Библиотечкој секцији су прослеђени одељењским старешинама преко Вајбер групе у септембру да их проследе својим одељењима. Ученици се могу обратити и библиотекару уколико желе приступ. Запослени, ученици и родитељи се могу упознати са садржајем на сајту школе преко линка.

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА 2021.Учесници: 15 ученика из 7 одељења саобраћаја и грађевине – чланови Библиотечке секције и школски библиотекар.
24. септембра 2021. библиотекар Весна Тадић је припремила угледну активности за Европски дан језика у сарадњи са члановима Библиотечке секције. Материјали су постављени у Гугл учионице Библиотечке секције и онлајн библиотеке, Вајбер групу Библиотечке секције, Фејсбук групу школске библиотеке и Друштва школских библиотекара Србије. Урађен је и извештај за Друштво школских библиотекара.
У реализацији активности су се истакле ученице другог разреда грађевине Ена Шеховић, Анђела Стикић и Исидора Тешић, као и ученица другог разреда из саобраћајне смене Катарина Милић.
Заинтересована за сарадњу је била и бивша ученица школе и дугогодишњи члан Библиотечке секције Џејлана Заимовић, која је преко Вајбер групе секције била обавештена. Она је истакла да јој недостаје библиотека, секција и наша школа у којој је провела дивне године уз своје другаре и професоре.
Ученице су заједно са Џејланом и библиотекаром урадиле презентацију у којој можете пронаћи рецепте за торте на руском, српском, енглеском, хрватском и немачком језику, а сви они су део велике породице европских језика. Идеју за торте смо пронашли на сајту Европски дан језика који прославља свој двадесети рођендан.
Библиотекар је поделио и линк ка квизу са поменутог сајта, на ком су заинтересовани могли да провере своје знање о језику, као и постер 20 чињеница о језику које можда нисте знали (линк 1, линк 2).
Линк ка материјалима је подељен у Гугл учионицама ученицима, а путем мејла и запосленима. Евалуација угледне активности – коментари запослених и ученика су обавезан део анализе угледне активности. Садржаји су доступни запосленима, ученицима и родитељима и преко сајта школе линку.

ДАН ГРАДА УЖИЦА 2021.Учесници: 16 ученика из IIГ1 и IVГ1 одељења – час енглеског језика и час Библиотечке секције, професор енглеског језика и школски библиотекар.
Професор енглеског језика Ана Анђић је са школским библиотекаром Весном Тадић припремила угледну активности за Дан Града Ужица у сарадњи са члановима Библиотечке секције и ученицима другог и четвртог разреда из грађевине.
Материјали су постављени у Гугл учионице, Вајбер групу секције, Фејсбук групу школске библиотеке и Друштва школских библиотекара. Радови ученика оба одељења су презентовани на српском и енглеском језику. Пронаћи ћете радове из 2021. године, али и из претходних година које смо поставиле да би их погледали сви заинтересовани који нису претходни пут стигли. У прилогу је и рад ученика који су се на часовима Заштите градитељског наслеђа код професора Ане Ћировић бавили ревитализацијом старог града.
Линк ка материјалима је подељен у Гугл учионицама ученицима, а путем мејла и запосленима. Евалуација угледне активности – коментари запослених и ученика су обавезан део анализе угледне активности. Садржаји су доступни запосленима, ученицима и родитељима и преко сајта школе на линку.

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА 2020.Учесници: 15 ученика – чланови Библиотечке секције и ученици Iф1, IIIг1, IVг1, IVс1 на часовима енглеског језика, школски библиотекар, професор енглеског језика.

Од 15 – 25. септембра 2020. школски библиотекар Весна Тадић и професор енглеског језика Ана Анђић су припремале угледну активности за Европски дан језика у сарадњи са члановима Библиотечке секције и ученицима 4 одељења из обе смене и постављале материјале у Гугл учионице и Вибер групу Библиотечке секције и Фејсбук групу школске библиотеке. У реализацији активности се истакла ученица четвртог разреда из саобраћајне смене, Џејлана Заимовић, која је са библиотекаром припремала материјале за пано на PVC зиду библиотеке користећи питања из брошуре са сајта Европски дан језика и два видео записа на енглеском језику у којима је разговарала са библиотекаром о искуствима са летовања и о прочитаним књигама. Професор енглеског језика Ана Анђић је у сарадњи са ученицом проследила презентацију у којој је сумирано све претходно урађено. На овај начин смо желели да истакнемо како се једна иста тема може обрадити кроз пано, видео записе и презентацију и да сваки пут остави другачији утисак. Библиотекар је пронашао и поставио материјал у вези са превенцијом Корона вируса на енглеском језику, јер се у школи користи сваки тренутак да се ученици подсете на важност превенције. Часови Библиотечке секције се одржавају онлајн или у присуству једног ученика и библиотекара. Линкови ка материјалима су подељени у Гугл учионицама ученицима, а путем мејла и запосленима. Евалуација угледне активности – коментари запослених и ученика.

ДАН ГРАДА УЖИЦАУчесници: 54 ученика – чланови Библиотечке секције и ученици Iф1, Iг1, IIIг1, IVг1, IVс1 на часовима енглеског језика, школски библиотекар, професор енглеског језика.

Школски библиотекар Весна Тадић и професор енглеског језика Ана Анђић су припремале угледну активности за Дан града Ужица у сарадњи са члановима Библиотечке секције и ученицима 5 одељења из обе смене и постављале материјале у Гугл учионице и Вибер групу Библиотечке секције и Фејсбук групу школске библиотеке. У реализацији активности су се истакли ученици 3 г 1 одељења који су радили презентације на српском и енглеском језику претходне године. Линкови ка материјалима су подељени у Гугл учионицама ученицима, а путем мејла и запосленима. Евалуација угледне активности – коментари запослених и ученика.

ВАСКРС 2020Драги ученици, драге колеге, пријатељи и сви који славите Васкрс, ове године ћемо наш празник обележити другачије него претходних година у библиотеци – онлајн због ванредног стања. Такмичићемо се кроз пет Кахут квизова. Линкови су додељени ученицима који су приступили Гугл учионици библиотекара. За заинтересоване ће линкови ка квизовима бити постављени на страници и у групи библиотеке на Фејсбуку. ... (опширније)

Школски библиотекар вам пружа подршку за учење на даљинуБиблиотека Техничке школе „Радоје Љубичић“ неће радити у просторијама школе док траје ванредно стање у Републици Србији, али ће библиотекар сарађивати са корисницима преко друштвених мрежа, гугл учионице и вибер група. Библиотекар ће вам помоћи да пронађете линкове ка књигама које вас занимају или имате обавезу да их прочитате као школску лектиру и усмерити ка едукативним и културни садржајима које можете погледати на интернету... (опширније)

Акцијa "Читајмо гласно"28. фебруар - Национални дан књиге обележен је у школској библиотеци Техничке школе "Радоје Љубичић". Акцију "Читајмо гласно" је по трећи пут иницирало Друштво школских библиотекара Србије. Школски библиотекар Весна Тадић је реализовала акцију под слоганом "КО ЧИТА ЗЛО НЕ МИСЛИ" заједно са ученицима Библиотечке секције и са свим ученицима који су између 11.00 и 12.20 били корисници школске библиотеке.

Одабрали смо Лазу Костића јер је 2020. деведест година од његове смрти и Десанку Максимовић као омиљену песникињу ученика школе. Урађен је пано са биографијама писаца, ученици су читали гласно и јасно песме по њиховом избору. Након читања смо дискутовали о песницима и о 28. фебруару који је и Дан Народне библиотеке Србије. Библиотекар је ученицима нагласио важност гласног и јасног изражавања и јавног наступа који не само да је битан када одговарају за оцену или разговарају са другарима већ и у будућим животним догађајима. Ученицима се допала активност и похвалили су иницијативу.


Координатор Весна Тадић