Географска секција

У школској 2019/2020. години секција није у понуди.

Активности секције ће се одвијати у циљу обогаћивања Завичајног кутка материјалним, текстуалним и картографским материjалом, као и припремама за Ноћ музеја која ће се планирати и реализовати по трећи пут у нашој школи у месецу мају.

Организоваће се излети у околини Ужица, посета спелеолошких објеката Стопића пећине, Потпећке пећине и природног каменог моста у Јабланици, Овчарскокабларској клисури.

Чланови секције ће посећивати културне догађаје и изложбаме у Музеју Ужица, Архиву, Градском културном центру, Регионалном центру за образовање наставника и Градској галерији. За заинтересоване ученике ће бити организована посета Градској кући - одељењу Статистичког завода.

Ове школске године секција није у понуди.


Завичајни кутак


Завичајни кутак је посебно опремљен простор који садржи збирку текстуалног и картографског материјала, као и предмета из природе и материјалне културе, који су тематски поређани, тако да одражавају стање локалне средине у којој се школа налази. Наша идеја је да овај кутак најпре користимо у настави географије, историје и социологије, а касније у оквиру других наставних предмета и ваннаставних активности. Жеља нам је да код ученика развијамо осећање припадности локалној средини, као и њеном бољем упознавању, неговању културе и традиције народа који живе на овом простору. Бригу око одржавања и освежавања садржаја углавном воде ученици у оквиру Географске, Историјске, Ликовне секције и Секције друштвених наука. Чланови географске секције су у протеклом периоду за опремање Завичајног кутака израдили тематске карте о саобраћајно-географском положају Ужица и паное са текстом о географском положају и рељефним карактеристикама простора. Урађен је табеларни преглед климатских елемената израчунатих на основу десетогодишњих мерења, као и преглед броја становника за 41 насеље општине Ужице од 1948. до 2010. године. Ученици из одељења СЦ су извршили рестаурацију експоната који су израђени од текстила и омогућили њихово излагање. Чланови Ликовне секције су ликовним радовима дочарали изглед нашег града. Поједини ученици и наставници из наше школе су даровали Завичајни кутак предметима који су некада коришћени у домаћинствима у нашем крају.У наредном периоду се наставља уређивање Завичајног кутка осмишљавањем различитих активности. Једна од њих ће бити Конкурс за избор најлепше фотографије из нашег завичаја, затим израда карте речног слива Ђетиње, првобитно насељавање и археолошки локалитети нашег краја, сакупљање књига за завичајну библиотеку, одржавање тематских изложби и матинеа.