Ликовна секцијаРад ликовне секције подразумева:
- упознавање са значајем визуелне културе и уметности за лични развој, комуникацију, будуће занимање;
- коришћење уметничких дела као подстицај за самостални стваралачки рад;
- посете актуелном догађају културе или виртуелном музеју, галерији, локалитету...

Координатор секције у школској 2017/2018. години је Биљана Цицварић.