Модни кројач

трогодишње дуално образовање


Модни кројач је атрактивно занимање са великом траженошћу на берзи рад, а такође омогућава самостално обављање делатности. Ученик се оспособљава за самосталну израду одевних предмета (женске, мушке, дечје, спортске и радне одеће) на основу скице и шаблона које самостално конструише и моделује.Ученици науче да израђују шаблоне за одећу према својим или туђим идејама и оспособљавају се за самосталну израду, користећи знања о врсти и избору текстилних материјала, њиховим својствима, карактеристикама, намени и одржавању, као и вештинама избора основног и помоћног материјала, кројењу материјала, избору и раду на обичним и специјалним машинама читањем технолошко-техничке документације. Знања и вештине стечене на овом образовном профилу неопходне су сваком модном дизајнеру и креатору.

Ученици који упишу средњу школу по дуалном систему образовања предвиђено је да у првој години један дан проведу на пракси у некој од компанија са којом школа и родитељи потпишу уговор, у другој години два дана недељно, док је у трећој години предвиђено три дана на пракси. Уколико у компанијама у које иду на праксу покажу добре резултате рада, добијаће и месечни џепарац.Укратко:

 • Модни кројач је десна рука модног креатора.
 • Лепо и креативно знање.
 • Најбољи ученици добијају стипендије.
 • По завршеном школовању могу одмах да почну са радом.
 • Познаје целокупан рад од идеје до реализације.
 • Активни учесници свих манифестација у школи и граду.
 • Велики број признања на такмичењима.
 • Ученици могу да се доквалификују за занимања четвртог степена или преквалификују за друга занимања у нашој школи ( попут фризера) беплатно.
 • Рад у компанијама у току школовања ће се плаћати.
 • Тачно дефинисано време које ученик проводи у раду у компанијама које се баве текстилом.

  Могућност даљег школовања:
 • Високе школе струковних студија, факултети

  Могућност запослења:
 • Предузећа за производњу одеће, могућност покретања самосталног посла (модни студио, модни салон, трговина текстилним производима)...

план рада (pdf)