Матуранти у школској 2015/2016. години
IVГ1 - Aрхитектонски техничар-огледIVС1 - Техничар друмског саобраћајаIVС2 - Техничар унутрашњег транспортаIVС3 - Техничар за безбедност саобраћаја - огледIVС4 - Техничар за безбедност саобраћаја - огледIIIС5 - Возач моторних возила