Најбољи ученици у школској 2015/2016. години
Ученик генерације и носилац Вукове дипломе


Ђорђе Јовановић

из одељења IVГ1 - Aрхитектонски техничар-оглед

Остали носиоци Вукове дипломе


Лазар Васиљевић

из одељења IVС1 - Техничар друмског саобраћаја

Нeнад Милосављевић

из одељења IVС1 - Техничар друмског саобраћаја

Данијела Арсеновић

из одељења IVС3 - Техничар за безбедност саобраћаја

Немања Цветковић

из одељења IVС4 - Техничар за безбедност саобраћаја


Освајачи неког од прва три места на републичким такмичењимаЂорђе Јовановић

из одељења IVГ1 освојио је I место на Републичком такмичењу геодетских и грађевинских школа Републике Србије у такмичарској дисцилин: армирано-бетонске конструкције.Бранко Дрчелић

из одељења IIIГ1освојио је II место на Републичком такмичењу геодетских и грађевинских школа Републике Србије у такмичарској дисцилини: примена рачунара у грађевинарству-AUTOCAD.Стефан Миросављевић

из одељења IVС3 освојио је III место на Републичком такмичењу саобраћајних школа Републике Србије у такмичарској дисциплини: Возач моторних возила „Б“ категорије.
Посебно похваљениВерица Радојчић

из одељења IIIСЦ за учестовање на XVIII Републичком такмичењу за ученике са сметњама у развоју у подручју рада текстилство, учестовање у смотрама рецитатора, одличан успех, примерно владање и изузетан допринос у промоцији Школе.