Природњачка секција

У школској 2019/2020. години секција није у понуди.

Циљ природњачке секције је проширивање знања о значају хемије у свакодневном животу са посебним освртом на практичну примену у оквиру одговарајућих занимања. Секција се организује у циљу популаризације природних наука.

Координатор секције у школској 2017/2018. години је Гордана Благојевић.