Секција друштвених наукаАктивности секције су усмерене на проширивање знања из области социологије и филозофије путем:

-израда истраживачких радова из области социологије;
-израда тематских паноа;
-посета културним догађајима и изложбама у Музеју, Архиву, Галерији;
-излети организовани у сарадњи са историјском и географском секцијом у Потпећку и Стопића пећину, Овчарскокабларску клисуру...

Координатор секције у школској 2017/2018. години је Новка Копривица.