Научници који су променили свет

С обзиром на то да се јако мало зна о значају познатих научника, ове године ћемо се бавити животом и најважнијим открићима неких изабраних личности из света науке. Почећемо са особама које се налазе на нашим новчаницама. Остале ће ученици сами одабрати. Ученици ће прикупљати материјал користећи разне изворе (библиотека, интернет, новине). Радове ће уобличити кроз разне врсте презентација. Ако изразе жељу биће им организовано да држе неки јавни час.

Ове школске године секција није у понуди.