Обојени програм

Кратак опис рада секције је у припреми.

Координатор секције у школској 2018/2019. години је Жељко Перовић.