Занимљива наука

Циљ секције Занимљива наука је проширивање знања о значају хемије и физике у свакодневном животу са посебним освртом на практичну примену у оквиру одговарајућих занимања. Секција се организује у циљу популаризације природних наука.

Координатор секције је Анела Милетић.

Ученички радови – „експерименти код куће“
(он-лајн настава)

Ученици професорке Анеле Милетић