Социолошка секцијаСоциолошка секција ће се бавити актуелним друштвеним темама и анализирати како и колико утичу на наш живот. Поред теоретске обраде, одабраних тема, ученици ће радити и испитивање јавног мњења, правити презентације и видео записе.

Секција организује, у сарадњи са секцијама Актива друштвених наука, два излета. Организоваће се и посета установама културе, као и доступним трибинама.

Циљ социолошке секције је да се ученици оспособе за све облике комуникације, дијалога и исказивање аргументованог става као и подстицање на размишљање и критичко мишљење.

Активности секције су усмерене на проширивање знања из области социологије путем:
-израдe истраживачких радова из области социологије;
-израдe тематских паноа;
-посета културним догађајима и изложбама у Музеју, Архиву, Галерији;
-излети организовани у сарадњи са историјском секцијом у Потпећку и Стопића пећину, Овчарскокабларску клисуру...

Ове школске године секцију води Новка Копривица.