Списак одељења са одељењским старешинама за школску 2022/2023. годину
САОБРАЋАЈ

IС1 Техничар друмског саобраћаја Мијаиловић Јелена
IС2 Техничар за логистику и шпедицију Ненадић Данијела
IС4 Возач моторних возила Јовановић Владимир
IIС1 Техничар друмског саобраћаја Ресимић Борис
IIС2 Техничар унутрашњег транспорта Арсић Александар
IIС4 Возач моторних возила Милутиновић Милош
IIIС1 Техничар друмског саобраћаја Милићевић Гордана
IIIС2 Техничар унутрашњег транспорта Петронијевић Радмила
IIIС4 Возач моторних возила Павловић Влатко
IVС1 Техничар друмског саобраћаја Митрaшиновић Александар
IVС2 Техничар унутрашњег транспорта Спасојевић Милан

ГРАЂЕВИНАРСТВО

IГ1 Архитектонски техничар Пауновић Јелена
IГ3 РГМ / ООГР Лучић Милан
IIГ1 Архитектонски техничар Николић Бранко
IIГ2 Геодетски техничар Стаменић Душица
IIIГ1 Архитектонски техничар Госпавић Ирена
IVГ1 Архитектонски техничар Константиновић Јелена

ТЕКСТИЛСТВО

IТ1 Модни кројач Станојевић Жанка
IIIТ1 Техничар дизајна одеће Златић Антонина

ЛИЧНЕ УСЛУГЕ

IIФ1 Фризер Станић Даница
IIIФ1 Фризер Милетић Анела


УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

НАГЛУВИ И ГЛУВИ УЧЕНИЦИ / ЛАКО МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИ У РАЗВОЈУ

IСЦ Конфекцијски шивач - Молер Николић Емилија
IIСЦ Конфекцијски шивач Милићевић Миљка
IIIСЦ Конфекцијски шивач Ана Ђуричић