Списак одељења са одељењским старешинама за школску 2018/2019. годину
САОБРАЋАЈ

IС1 Техничар друмског саобраћаја Јовановић Владимир
IС2 Техничар друмског саобраћаја Милутиновић Милош
IС4 Возач моторних возила Мијаиловић Јелена
IIС1 Техничар друмског саобраћаја Лучић Милан
IIС2 Техничар друмског саобраћаја Арсић Александар
IIС4 Возач моторних возила Марић Љиљана
IIС5 Возач моторних возила Митровић Дарко
IIIС1 Техничар друмског саобраћаја Милић Љиљана
IIIС2 Техничар унутрашњег транспорта Митрашиновић Дубравка
IIIС4 Возач моторних возила Милићевић Гордана
IIIС5 Возач моторних возила Илић Драган
IVС1 Техничар друмског саобраћаја Дамљановић Петровић Марија
IVС2 Техничар друмског саобраћаја Ресимић Борис

ТЕКСТИЛСТВО

IIТ1 Модни кројач Станојевић Жанка
IVТ1 Моделар одеће Милићевић Миљка

ГРАЂЕВИНАРСТВО

IГ1 Архитектонски техничар Јањић Слађана
IГ3 РГМ/КТП Снежана Недељковић
IIГ1 Архитектонски техничар Госпавић Ирена
IIIГ1 Архитектонски техничар Константиновић Јелена
IVГ1 Архитектонски техничар Ристић Весна

ЛИЧНЕ УСЛУГЕ

IФ1 Женски фризер Милетић Анела
IIIФ1 Женски фризер Анђић Ана


УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

НАГЛУВИ И ГЛУВИ УЧЕНИЦИ / ЛАКО МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИ У РАЗВОЈУ

IСЦ Молер и конфекцијски шивач Ђуричић Ана
IIСЦ1, IIСЦ2
Шивач текстила / Фризер
Николић Слађана
IIIСЦ Конфекцијски шивач / Молер Стаменић Душица