Списак одељења са одељењским старешинама за школску 2016/2017. годину
САОБРАЋАЈ

IС1 Техничар друмског саобраћаја Милић Љиљана
IС2 Техничар унутрашњег транспорта Митрашиновић Дубравка
IС4 Возач моторних возила Милићевић Гордана
IС5 Возач моторних возила Илић Драган
IIС1 Техничар друмског саобраћаја Дамљановић Петровић Марија
IIС2 Техничар друмског саобраћаја Ресимић Борис
IIС5 Возач моторних возила Митрашиновић Александар
IIIС1 Техничар друмског саобраћаја Спаловић Весна
IIIС2 Техничар друмског саобраћаја Милутиновић Милош
IIIС3 Техничар друмског саобраћаја Ненадић Данијела
IIIС5 Возач моторних возила Спасојевић Милан
IVС1 Техничар друмског саобраћаја Марић Љиљана
IVС2 Техничар друмског саобраћаја Арсић Александар
IVС3 Техничар за безбедност саобраћаја - оглед Савковић Славица
IVС4 Техничар за безбедност саобраћаја - оглед Јовановић Владимир

ТЕКСТИЛСТВО

IIТ1 Моделар одеће Милићевић Миљка
IIIТ1 Моделар одеће - оглед Станојевић Жанка
IVТ1 Моделар одеће -оглед Златић Антонина

ГРАЂЕВИНАРСТВО

IГ1 Архитектонски техничар Константиновић Јелена
IIГ1 Архитектонски техничар Ристић Весна
IIГ3 РГМ/КТП Милетић Анела
IIIГ1 Архитектонски техничар - оглед Госпавић Ирена
IVГ1 Архитектонски техничар - оглед Симићевић Данијела
IVГ2 Грађевински техничар за високоградњу Ћировић Ана

ЛИЧНЕ УСЛУГЕ

IФ1 Женски фризер Каримановић Душица
IIФ1 Женски фризер Драгашевић Марина
IIIФ1 Женски фризер Божовић Зоран


УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

НАГЛУВИ И ГЛУВИ УЧЕНИЦИ

ОР1 Манипулант у текстилству Николић Слађана
IСО Помоћник молера Секулић Катарина
IIСО Подополагач / Молер Перовић Жељко
IIIСО Женски фризер Јовановић Станојка

ЛАКО МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИ У РАЗВОЈУ

ОР2 Манипулант у текстилству / Фризерски манипулант Ђуричић Ана
IСЦ1 Шивач текстила / Помоћник молера Јањић Слађана
IСЦ2 Конфекцијски шивач Стаменић Душица
IIСЦ1 Шивач текстила Драгојловић Славица
IIСЦ2 Конфекцијски шивач Васиљевић Зорица