Списак одељења са одељењским старешинама за школску 2021/2022. годину
САОБРАЋАЈ

IС1 Техничар друмског саобраћаја Милићевић Гордана
IС2 Техничар унутрашњег транспорта Петронијевић Радмила
IС4 Возач моторних возила Павловић Влатко
IIС1 Техничар друмског саобраћаја Митрaшиновић Александар
IIС2 Техничар унутрашњег транспорта Спасојевић Милан
IIС4 Возач моторних возила Милосављевић Милена
IIС5 Возач моторних возила Мијаиловић Јелена
IIIС1 Техничар друмског саобраћаја Благојевић Ђорђе
IIIС2 Техничар друмског саобраћаја Романдић Маја
IIIС4 Возач моторних возила Ресимић Борис
IIIС5 Возач моторних возила Стаменић Душица
IVС1 Техничар друмског саобраћаја Јовановић Владимир
IVС2 Техничар друмског саобраћаја Милутиновић Милош

ТЕКСТИЛСТВО

IТ1 Техничар дизајна одеће Златић Антонина
IIIТ1 Модни кројач Милићевић Миљка

ГРАЂЕВИНАРСТВО

IГ1 Архитектонски техничар Госпавић Ирена
IIГ1 Архитектонски техничар Константиновић Јелена
IIГ3 Руковалац грађевинском механизацијом Лучић Милан
IIIГ1 Архитектонски техничар Ристић Весна
IVГ1 Архитектонски техничар Јањић Слађана

ЛИЧНЕ УСЛУГЕ

IФ1 Фризер Милетић Анела
IIФ1 Фризер Анђић Ана


УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

НАГЛУВИ И ГЛУВИ УЧЕНИЦИ / ЛАКО МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИ У РАЗВОЈУ

IСЦ1 Конфекцијски шивач Ђуричић Ана
IIСЦ Молер Николић Емилија
IIIСЦ
Молер
Максимовић Немања