Списак одељења са одељењским старешинама за школску 2020/2021. годину
САОБРАЋАЈ

IС1 Техничар друмског саобраћаја Митрaшиновић Александар
IС2 Техничар унутрашњег транспорта Спасојевић Милан
IС4 Возач моторних возила Милосављевић Милена
IС5 Возач моторних возила Влатко Павловић
IIС1 Техничар друмског саобраћаја Благојевић Ђорђе
IIС2 Техничар унутрашњег транспорта Недељковић Снежана
IIС4 Возач моторних возила Борис Ресимић
IIС5 Возач моторних возила Стаменић Душица
IIIС1 Техничар друмског саобраћаја Јовановић Владимир
IIIС2 Техничар друмског саобраћаја Милутиновић Милош
IIIС4 Возач моторних возила Мијаиловић Јелена
IVС1 Техничар друмског саобраћаја Лучић Милан
IVС2 Техничар друмског саобраћаја Арсић Александар

ТЕКСТИЛСТВО

IIТ1 Модни кројач Милићевић Миљка

ГРАЂЕВИНАРСТВО

IГ1 Архитектонски техничар Константиновић Јелена
IГ3 Руковалац грађевинском механизацијом Стакић Иван
IIГ1 Архитектонски техничар Ристић Весна
IIIГ1 Архитектонски техничар Јањић Слађана
IIIГ3 РГМ/КТП Петронијевић Радмила
IVГ1 Архитектонски техничар Госпавић Ирена

ЛИЧНЕ УСЛУГЕ

IIIФ1 Женски фризер Милетић Анела


УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

НАГЛУВИ И ГЛУВИ УЧЕНИЦИ / ЛАКО МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИ У РАЗВОЈУ

IСЦ Молер Емилија Николић
IIСЦ
Молер
Перовић Жељко
IIIСЦ1 Конфекцијски шивач Ана Ђуричић