Техничар друмског саобраћаја

четворогодишње образовање


Техничар друмског саобраћаја се бави организовањем превоза путника и робе, прављењем реда вожње, пројектовањем рада светлосних сигнала (семафора), пројектовањем и организовањем уличног и вануличног паркирања, итд. Сви ученици, током школовања и у складу са законским условима, бесплатно стичу возачку дозволу Б категорије.


    Могућност даљег школовања:
  • Специјализација у нашој школи (техничар друмског саобраћаја – специјалиста, инструктор вожње)
  • Факултети и високе школе струковних студија

    Могућност запослења:
  • МУП, ауто-транспортна предузећа, осигуравајућа друштва, ауто школе, шпедитерска предузећа, предузећа за путеве, технички прегледи, ауто куће...

план рада (pdf)