Техничар за логистику и шпедицију

четворогодишње образовање

  • Контактирајте нас

    Додатне информације о овом образовном профилу можете добити позивом на бројеве 031/512-067; 031/514-177 или имејлом на tgsf@mts.rs.

    План рада
    Потражите нас