Техничар унутрашњег транспорта

четворогодишње образовање


Техничар унутрашњег транспорта се бави управљањем и складиштењем залиха, манипулацијом робе, планирањем редоследа реализације и дистрибуције робе, организацијом транспорта и смештаја отпада, организује унутрашњи и индустријски транспорт у предузећима и врши одређене шпедитерске послове, организује рад на робним терминалима и у робно–транспортним центрима, организује рад и одржавање средстава унутрашњег транспорта.


    Могућност даљег школовања:
  • Факултети и високе школе струковних студија

    Могућност запослења:
  • Индустријска складишта, шпедитерска предузећа, робно-транспортни и дистрибутивни центри, путнички и теретни терминали, депоније, транспортна предузећа, промет и трговина...

план рада (pdf)