Женски фризер

трогодишње образовање


Женски фризер је веома атрактивно занимање са традицијом које подстиче креативност и индивидуалност. Током школовања обезбеђени су сви услови за извођење практичних вежби и теоријске наставе у савремено опремљеној школској радионици. Школа ставља посебан акценат на стицање знања, вештина, искуства и праксе кроз велики број часова практичне наставе која се делимично обавља у еминентним градским салонима. Постоји могућност довођења модела на часове практичне наставе, што олакшава схватање и савлађивање наставних јединица.

    Могућност даљег школовања:
  • Високе школе струковних студија, факултети

    Могућност запослења:
  • Фризерски салон (велики број наших ученика захваљујући познавању рада и вештини посао проналази у салонима у којима су боравили током практичне наставе), фризерски студио, могућност покретања самосталног посла...

план рада (pdf)