Директор школе, помоћници директора и организатори практичне наставе • Данијела Ненадић, директор Школе
 • Гордана Милићевић, помоћник директора Школе
 • Александар Арсић, организатор практичне наставе
 • Жанка Станојевић, организатор практичне наставе
Наставни кадар у школској 2018/2019. годиниНаставни кадар у школској 2018/2019. години


 • Весна Спаловић - Српски језик и књижевност
 • Бранко Николић - Српски језик и књижевност
 • Марија Дамљановић Петровић - Српски језик и књижевност
 • Слађана Јањић - Српски језик и књижевност
 • Марија Јовановић - Српски језик и књижевност
 • Станојка Јовановић - Српски језик и књижевност
 • Светлана Василијевић - Енглески језик
 • Гордана Милићевић - Енглески језик, Грађанско васпитање
 • Ана Анђић - Енглески језик
 • Данијела Симићевић - Математика
 • Дубравка Митрашиновић - Математика
 • Радмила Петронијевић - Математика, Електрични и електронски уређаји на возилу, Електрични и електронски уређаји
 • Желимирка Глинтић - Математика
 • Велимир Даниловић - Физичко васпитање
 • Верина Папић - Физичко васпитање
 • мр Зоран Божовић - Физичко васпитање
 • мр Душица Стаменић - Географија, Грађанско васпитање
 • Снежана Недељковић - Историја
 • Новка Копривица - Социологија, Социологија и права грађана, Филозофија, Уређење друштва
 • Данијела Жунић - Устав и право грађана, Уређење друштва, Шпедиција
 • Оливера Мисајиловић - Музичка уметност
 • Драгина Митровић - Психологија
 • Биљана Цицварић - Естетско обликовање, Естетско обликовање фризура, Слободручно цртање, Ликовна култура
 • Иван Стакић - Пословање саобраћајних предузећа, Транспортно право и шпедиција, Економика и организација саобраћаја, Књиговодство, Предузетништво
 • Влатко Павловић - Рачунарство и информатика
 • Анела Милетић - Физика, Хемија
 • Радомир Тошић - Физика, Хемија, Грађанско васпитање
 • Гордана Благојевић - Хемија, Технологија материјала
 • Ана Ђуричић - Биологија, Екологија и заштита животне средине, Грађанско васпитање
 • Милан Спасојевић - Безбедност саобраћаја, Регулисање саобраћаја, Гараже сервиси и паркиралишта, Практична настава у саобраћају, Mоторна возила
 • Владимир Јовановић - Практична настава у саобраћају, Основи путева и улица, Средства унутрашњег транспорта, Саобраћајна инфраструктура, Саобраћајни системи, Терет у саобраћају и механизација претовара
 • Ђорђе Благојевић - Моторна возила, Мотори и моторна возила, Практична настава у саобраћају
 • Александар Митрашиновић - Механизација претовара, Регулусање саобраћаја, Гараже, сервиси и паркиралишта, Практична настава у саобраћају, Организација превоза, Моторна возила
 • Милош Милутиновић - Организација превоза, Саобраћајни системи, Мотори и моторна возила, Практична настава у саобраћају, Превоз путника и робе, Унутрашњи транспорт, Интегрални транспорт
 • Драган Илић - Моторна возила, Организација превоза, Практична настава у саобраћају, Саобраћајна инфраструктура, Превоз путника и робе
 • Дарко Митровић - Практична настава у саобраћају, Практична настава (обука вожње)
 • Јелена Мијаиловић - Терет са интегралним транспортом, Терет у саобраћају и механизација претовара, Интегрални транспорт, Саобраћајни системи
 • Александар Арсић - Практична настава у саобраћају
 • Борис Ресимић - Практична настава у саобраћају и грађевинарству
 • Љиљана Марић - Технологија материјала, Машински елементи, Основи машинства, Грађанско васпитање
 • мр Љиљана Милић - Механика, Техничко цртање, Техничка механика, Машински елементи, Грађанско васпитање
 • Милан Лучић - Рачунарство и информатика, Практична настава у саобраћају, Технологија рада са практичном наставом у грађевинарству
 • Ирена Госпавић - Армирано- бетонске конструкције, Разрада пројеката(блок),Статика и отпорност материјала, Технологија грађевинских радова, Нацртна геометрија и техничко цртање (блок)
 • Радмила Лаковић - Технологија грађевинских радова, Монтажне конструкције, Основи геодезије, Грађевинске конструкције, Техничко цртање са читањем планова, Технологоја рада
 • Весна Ристић - Грађевинске конструкције, Разрада пројеката, Урбанизам
 • Ана Ћировић - Нацртна геометрија и техничко цртање, Разрада пројеката, Кућне инсталације, Ентеријери, Грађевинске конструкције, Просторна композиција
 • Славка Цвијовић - Историја архитектуре, Апликативни рачунарски програми, Грађевинске конструкције, Урбанизам, Нацртна геометрија и техничко цртање
 • Јелена Пуновић - Нацртна геометрија и техничко цртање, Нацртна геометрија, Савремено архитектура, Грађевински материјали, Технологија грађевинских радова, Основи геодезије, Читање планова, Енергетска ефикасност, Технологија рада са практичном наставом
 • Јелена Константиновић - Нацртна геометрија и техничко цртање, Нацртна геометрија, Савремено архитектура,Грађевински материјали, Технологија грађевинских радова, Основи геодезије, Читање планова, Енергетска ефикасност, Технологија рада са практичном наставом/li>
 • Емилија Николић - Практична настава у грађевинарству, Грађанско васпитање
 • Жељко Перовић - Грађанско васпитање
 • Жанка Станојевић - Конструкција одеће, Конструкција и моделовање одеће, Познавање материјала, Технологија шивења, Бојење и штампање уникатног текстила
 • Антонина Златић - Kонструкцијаодеће, Kонструкција и моделовање одеће, Познавање материјала, Tехнологија одеће, Машине и алати, Технологија шивења
 • Љубица Папић - Практична настава у текстилству
 • Миљка Милићевић - Практична настава у текстилству, Машине и алати
 • Зорица Васиљевић - Практична настава у текстилству
 • Слађана Николић - Практична настава у текстилству, Технологија шивења, Машине и алати
 • Славица Драгојловић -Практична настава у текстилству
 • Јелена Јокић - Познавање препарата
 • Биљана Урошевић - Практична настава у личним услугама, Технологија рада
 • Јасмина Богдановић - Практична настава у личним услугама
 • Љубица Богдановић - Практична настава у личним услугама, Технологија рада
 • Станислава Јевтовић - Практична настава у личним услугама
 • Јелена Ђорђевић-Туцовић - Прва помоћ, Основи дерматологије, Основи анатомије
 • Слободан Поледица - Верска настава
 • Новак Бабић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
 • Владимир Зечевић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
 • Владица Милојковић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
 • Душко Рајаковић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
Стручни сарадници • Маријана Јоловић, педагог
 • Александра Јовановић Ђукић, психолог
 • Весна Тадић, библиотекар
 • Душица Стаменић, библиотекар
 • Љиљана Марић, библиотекар
Ваннаставни кадар • Олга Филиповић Грбић, секретар
 • Јелена Мијаиловић, техничар одржавања информационих система и технологија
 • Марко Јовановић, техничар одржавања информационих система и технологија
 • Стоја Станојчић, шеф рачуноводства
 • Соња Максимовић, референт за финансијско-рачуноводствене послове
 • Раденка Словић, техничар инвестиционог/техничког одржавања уређаја и опреме
 • Владан Вранешевић, домар
 • Слађана Тодоровић, помоћни радник
 • Гордана Антонијевић, помоћни радник
 • Миленка Марјановић, помоћни радник
 • Соња Панић, помоћни радник
 • Весна Глишовић, помоћни радник
 • Славица Петровић, помоћни радник
 • Горица Зекавица, помоћни радник
 • Данка Ђурић, помоћни радник
 • Ленка Јоксић, помоћни радник