Директор школе, помоћници директора и организатори практичне наставе • Данијела Ненадић, директор Школе
 • Гордана Милићевић, помоћник директора Школе
 • Александар Арсић, организатор практичне наставе
 • Антонина Златић, организатор практичне наставе
 • мр Душица Стаменић, организатор практичне наставе
 • Јелена Константиновић, организатор практичне наставе
Наставни кадар у школској 2020/2021. години • Весна Спаловић - Српски језик и књижевност
 • Бранко Николић - Српски језик и књижевност
 • Марија Дамљановић Петровић - Српски језик и књижевност
 • Слађана Јањић - Српски језик и књижевност
 • Светлана Василијевић - Енглески језик
 • Гордана Милићевић - Енглески језик
 • Ана Анђић - Енглески језик
 • Даница Станић - Математика
 • Милена Милосављевић - Математика
 • Радмила Петронијевић - Математика
 • Дејан Тановић - Математика
 • Велимир Даниловић - Физичко васпитање
 • Верина Папић - Физичко васпитање
 • мр Зоран Божовић - Физичко васпитање
 • Милинко Ратковић - Физичко васпитање
 • мр Душица Стаменић - Географија, Грађанско васпитање
 • Снежана Недељковић - Историја
 • Радомир Панић - Историја
 • Новка Копривица - Социологија са правима грађана, Филозофија, Логика са етиком
 • Данијела Жунић - Устав и права грађана, Социологија са правима грађана, Уређење друштва, Шпедиција
 • Марија Миладиновић - Музичка уметност
 • Марина Веснић Јовичић - Саобраћајна психологија, Основи саобраћајне психологије, Грађанско васпитање
 • Биљана Милојевић - Цртање и сликање, Слободноручно цртање, Ликовна култура, Естетско обликовање фризура
 • Иван Стакић - Књиговодство, Економика и организација саобраћаја, Предузетништво, Грађанско васпитање
 • Влатко Павловић - Рачунарство и информатика
 • Анела Милетић - Физика, Хемија
 • Радомир Тошић - Физика
 • Ана Ђуричић - Биологија, Екологија и заштита животне средине, Грађанско васпитање
 • Милан Спасојевић - Регулисање и безбедност саобраћаја, Регулисање саобраћаја, Мотори и моторна возила, Mоторна возила, Практична настава, Основи саобраћаја и транспорта
 • Владимир Јовановић - Регулисање и безбедност саобраћаја, Саобраћајна инфраструктура, Гараже сервиси и паркиралишта, Моторна возила, Практична настава у саобраћају
 • Ђорђе Благојевић - Моторна возила, Практична настава у саобраћају
 • Александар Митрашиновић - Саобраћајни системи, Превоз терета и путника, Прописи у друмском саобраћају, Мотори и оторна возила, Гараже сервиси и паркиралишта, Организација превоза
 • Милош Милутиновић - Практична настава у саобраћају, Саобраћајна инфраструктура, Безбедност саобраћаја, Организација превоза
 • Стефан Максимовић - Практична настава у саобраћају
 • Јелена Мијаиловић - Интегрални транспорт, Безбедност саобраћаја, Практична настава у саобраћају, Саобраћајни системи
 • Маја Романдић - Механизација претовара, Практична настава у саобраћају, Терети у транспорту, Саобраћајни системи, Организација превоза, Превоз терета и путника, Терет у транспорту
 • Маријана Гојгић - Практична настава у саобраћају
 • Александар Арсић - Практична настава у саобраћају
 • Борис Ресимић - Практична настава у саобраћају и грађевинарству, Технологија рада са практичном наставом
 • Љиљана Марић - Технологија материјала, Машински елементи, Грађанско васпитање, Технологија рада са практичном наставом, Рачунарство и информатика, Практична настава
 • мр Љиљана Милић - Механика, Техничко цртање, Техничко цртање са машинским елементима,Техничка механика, Основи машинства
 • Милан Лучић - Технологија занимања, Практична настава у саобраћају, Технологија рада са практичном наставом у грађевинарству
 • Ирена Госпавић - Армирано- бетонске конструкције, Разрада пројеката, Статика и отпорност материјала, Технологија грађевинских радова, Грађевински материјали
 • Весна Ристић - Грађевинске конструкције, Разрада пројеката, Нацртна геометрија и техничко цртање, Урбанизам
 • Ана Ћировић - Нацртна геометрија и техничко цртање, Разрада пројеката, Кућне инсталације, Ентеријери, Техничко цртање са читањем планова, Грађевинске конструкције
 • Славка Цвијовић - Историја архитектуре, Апликативни рачунарски програми, Грађевинске конструкције, Нацртна геометрија и техничко цртање(блок), Разрада пројеката
 • Јелена Пуновић - Основе геодезије, Основи нискоградње, Грађевинске конструкције, Монтажне конструкције, Грађевински материјали, Технологија грађевинских радова, Организација грађења, Грађевински објекти и материјали
 • Јелена Константиновић - Нацртна геометрија и техничко цртање, Технологија грађевинских радова, Грађевински материјали
 • Емина Ал-Саифер - Технологија рада, Грађевински објекти и материјали, Технологија рада са практичном наставом, Основи геодезије, Технологија грађевинских радова
 • Емилија Николић - Практична настава у грађевинарству, Грађевинске конструкције
 • Жељко Перовић - Практична настава у грађевинарству, Грађевинске конструкције
 • Жанка Станојевић - Конструкција одеће, Естетско обликовање, Грађанско васпитање, Практична настава у текстилству
 • Антонина Златић - Kонструкција одеће, Естетско обликовање, Tехнологија одеће, Познавање материјала, Технологија шивења, Практична настава у текстилству и Грађанско васпитање
 • Миљка Милићевић - Практична настава у текстилству
 • Зорица Васиљевић - Практична настава у текстилству
 • Слађана Николић - Практична настава у текстилству
 • Славица Драгојловић -Практична настава у текстилству
 • Јелена Јокић - Познавање препарата
 • Биљана Урошевић - Практична настава у личним услугама
 • Јасмина Богдановић - Практична настава у личним услугама
 • Љубица Богдановић - Практична настава у личним услугама, Технологија рада
 • Александар Иваниш - Основи анатомије и физиологије, Прва помоћ и Основи дерматологије
 • Јанко Божовић - Верска настава
 • Новак Бабић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
 • Владимир Зечевић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
 • Владица Милојковић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
 • Душко Рајаковић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
 • Мирољуб Станојевић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
Стручни сарадници • Маријана Јоловић, педагог
 • Марина Веснић Јовичић, психолог
 • Весна Тадић, библиотекар
Ваннаставни кадар • Милош Ватазовић, секретар
 • Слађана Јањић, техничар одржавања информационих система и технологија
 • Милош Масал, техничар одржавања информационих система и технологија
 • Стоја Станојчић, шеф рачуноводства
 • Соња Максимовић, референт за финансијско-рачуноводствене послове
 • Раденка Словић, техничар инвестиционог/техничког одржавања уређаја и опреме
 • Владан Вранешевић, домар
 • Слађана Тодоровић, помоћни радник
 • Гордана Антонијевић, помоћни радник
 • Миленка Марјановић, помоћни радник
 • Соња Панић, помоћни радник
 • Славица Петровић, помоћни радник
 • Горица Зекавица, помоћни радник
 • Данка Ђурић, помоћни радник
 • Ленка Јоксић, помоћни радник