Директор школе, помоћници директора и организатори практичне наставе • Иван Марић, директор Школе
 • Ирена Госпавић, помоћник директора Школе
 • Ђорђе Благојевић, помоћник директора Школе
 • Жанка Станојевић, организатор практичне наставе
 • Александар Арсић, организатор практичне наставе
Наставни кадар у школској 2016/2017. годиниНаставни кадар у школској 2015/2016. години


 • Весна Спаловић - Српски језик и књижевност
 • Бранко Николић - Српски језик и књижевност
 • Марија Дамљановић Петровић - Српски језик и књижевност
 • Слађана Јањић - Српски језик и књижевност
 • Марија Јовановић - Српски језик и књижевност
 • Станојка Јовановић - Српски језик и књижевност
 • Светлана Василијевић - Енглески језик
 • Гордана Милићевић - Енглески језик
 • Душица Каримановић - Енглески језик
 • Бранка Караклић - Француски језик
 • Данијела Симићевић - Математика
 • Дубравка Митрашиновић - Математика
 • Славица Савковић - Математика
 • Катарина Секулић - Математика
 • Зоран Јокић - Математика
 • Милка Зарић - Математика
 • Велимир Даниловић - Физичко васпитање
 • Верина Папић - Физичко васпитање
 • мр Зоран Божовић - Физичко васпитање
 • Ана Браловић - Физичко васпитање
 • мр Душица Стаменић - Географија, Основе друштвених дисциплина, Географија у текстилству, Грађанско васпитање
 • Снежана Недељковић - Историја
 • Новка Копривица - Социологија, Филозофија, Социологија грађене средине
 • Зорица Старчевић - Филозофија
 • Данијела Жунић - Устав и право грађана, Уређење друштва, Грађанско васпитање
 • Драган Мирчић - Музичка уметност, Музика, Грађанско васпитање
 • Марина Веснић - Основи саобраћајне психологије, Психологија, Грађанско васпитање
 • Биљана Цицварић - Цртање и сликање, Естетско обликовање, Естетско обликовање фризура, Слободручно цртање, Ликовна култура
 • мр Александар Димитријевић - Ликовна култура, Цртање и сликање
 • Иван Стакић - Пословање саобраћајних предузећа, Економика и организација саобраћаја, Транспортно право и шпедиција, Предузетништво, Књиговодство, Грађанско васпитање
 • Влатко Павловић - Рачунарство и информатика
 • Зорица Ђурић - Рачунарство и информатика, Практична настава
 • Надежда Каримановић - Физика
 • Анела Милетић - Хемија, Физика, Грађанско васпитање
 • Радомир Тошић - Физика, Хемија
 • Ана Ђуричић - Биологија, Екологија, Одрживи развој у грађевинарству, Основе природних дисциплина, Грађанско васпитање
 • Влајко Терзић - Мотори и моторна возила, Практична настава у саобраћају
 • Милан Спасојевић - Безбедност саобраћаја, Регулисање саобраћаја, Гараже, сервиси и паркиралишта, Практична настава у саобраћају
 • Данијела Ненадић - Терет у саобраћају и механизација претовара, Шпедиција, Терет са интегралним транспортом, Интегрални транспорт
 • Владимир Јовановић - Саобраћајне незгоде, Практична настава у саобраћају, Регулисање саобраћаја, Саобраћајна инфраструктура, Безбедност саобраћаја, Основи путева и улица, Гараже, сервиси и паркиралишта
 • Ђорђе Благојевић - Моторна возила, Мотори и моторна возила
 • Александар Митрашиновић - Саобраћајне незгоде, Организација превоза, Динамика кретања возила, Регулисање саобраћаја, Практична настава у саобраћају
 • Милош Милутиновић - Организација превоза, Саобраћајни системи, Регулисање саобраћаја, Основи саобраћаја и транспорта, Превоз путника и робе, Практична настава у саобраћају, Основи путева и улица
 • Драган Илић - Моторна возила, Организација превоза, Динамика кретања возила, Практична настава у саобраћају
 • Дарко Митровић - Мотори и моторна возила, Моторна возила, Основи путева и улица, Практична настава у саобраћају
 • Александар Арсић - Практична настава у саобраћају
 • Борис Ресимић - Практична настава у саобраћају и грађевинарству
 • Љиљана Марић - Технологија материјала, Техничко цртање, Машински елементи, Грађанско васпитање
 • мр Љиљана Милић - Основи машинства, Техничка механика, Техничко цртање са машинским елементима, Грађанско васпитање
 • Светлана Петровић - Електрични и електронски уређаји, Електрични и електронски уређаји на возилу, Грађанско васпитање
 • Радмила Петронијевић - Практична настава у саобраћају, Механика
 • Милан Лучић - Практична настава у саобраћају и грађевинарству
 • Ирена Госпавић - Статика и отпорност материјала, Армирано- бетонске конструкције, Макетарство
 • Радмила Лаковић - Статика и отпорност материјала, Технологија грађевинских радова, Монтажне конструкције, Макетарство, Металне и дрвене конструкције, Бетон, Нацртна геометрија и техничко цртање (блок)
 • Весна Ристић - Грађевинске конструкције, Нацртна геометрија и техничко цртање, Пројекти објеката високоградње, Историја архитектуре, Пејзажна архитектура
 • Ана Ћировић - Нацртна геометрија и техничко цртање, Пројекти објеката високоградње, Кућне инсталације, Ентеријери, Пројекти конзервације и ревитализације, Урбанизам, Разрада пројеката
 • Славка Цвијовић - Примена рачунара у грађевинарству, Презентација пројеката, Грађевинске конструкције, Апликативни рачунарски програми, Урбанизам, Пројекти конзервације и ревитализације
 • Јелена Пуновић - Грађевински материјали, Основи геодезије, Статика, Технологија грађевинских радова, Грађевинске конструкције, Технологија грађевинских радова, Технологија рада, Организација грађења, Грађевински објекти и материјали
 • Емилија Николић - Tехнологија рада са практичном наставом, Практична настава
 • Жељко Перовић - Технологија рада, Практична настава у грађевинарству
 • Јелена Константиновић - Префабриковано грађење, Грађевински материјали, Нацртна геометрија и техничко цртање, Нацртна геометрија, Технологија рада Грађевинске конструкције, Основи геодезије, Савремено градитељство, Грађевински објекти и материјали
 • Жанка Станојевић - Конструкција и моделовање одеће, Текстилни материјали, Текстилна влакна, Технологија одеће
 • Антонина Златић - Kонструкција и моделовање одеће, Tехнологија одеће
 • Љубица Папић - Практична настава, Технологија шивења
 • Миљка Милићевић - Практична настава, Основе технике рада
 • Зорица Васиљевић - Практична настава у текстилству
 • Слађана Николић - Практична настава, Основе технике рада, Технологија шивења
 • Славица Драгојловић -Практична настава, Познавање материјала, Машине и алати, Грађанско васпитање
 • Марина Драгашевић - Основе анатомије и физиологије, Хигијена, Прва помоћ, Основи дерматологије, Прва помоћ
 • Јелена Јокић - Познавање препарата
 • Биљана Урошевић - Практична настава, Технологија рада
 • Јасмина Богдановић - Практична настава
 • Љубица Богдановић - Практична настава
 • Јелена Лазаревић - Практична настава, Основе технике рада са праксом
 • Милан Кнежевић - Верска настава
 • Новак Бабић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
 • Владимир Зечевић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
 • Владица Милојковић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
 • Душко Рајаковић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
Стручни сарадници • Маријана Јоловић, педагог
 • Александра Јовановић Ђукић, психолог
 • Радомир Тошић, библиотекар
 • Љиљана Марић, библиотекар
 • Иван Стакић, библиотекар
 • Весна Тадић, библиотекар
 • Марина Драгашевић, библиотекар
Ваннаставни кадар • Олга Филиповић Грбић, секретар
 • Марина Драгашевић, административни сарадник
 • Зоран Јокић, техничар одржавања информационих система и технологија
 • Стоја Станојчић, шеф рачуноводства
 • Соња Максимовић, благајник
 • Раденка Словић, референт
 • Владан Вранешевић, домар
 • Слађана Тодоровић, помоћни радник
 • Гордана Антонијевић, помоћни радник
 • Миленка Марјановић, помоћни радник
 • Соња Панић, помоћни радник
 • Весна Глишовић, помоћни радник
 • Славица Петровић, помоћни радник
 • Горица Зекавица, помоћни радник
 • Данка Ђурић, помоћни радник
 • Ленка Јоксић, помоћни радник