Директор школе, помоћници директора и организатори практичне наставе • Иван Стакић, директор Школе
 • Јелена Мијаиловић, помоћник директора Школе
 • Стефан Максимовић, организатор практичне наставе
 • Маја Романдић, организатор практичне наставе
Наставни кадар у школској 2023/2024. години • Весна Спаловић - Српски језик и књижевност
 • Бранко Николић - Српски језик и књижевност
 • Марија Дамљановић Петровић - Српски језик и књижевност
 • Слађана Јањић - Српски језик и књижевност
 • Светлана Василијевић - Енглески језик
 • Гордана Милићевић - Енглески језик
 • Ана Ђокић - Енглески језик
 • Даница Станић - Математика
 • Милена Николић - Математика
 • Радмила Петронијевић - Математика
 • Данијела Симић - Математика
 • Милош Витић - Физичко васпитање
 • Верина Папић - Физичко васпитање
 • мр Зоран Божовић - Физичко васпитање
 • мр Душица Стаменић - Географија, Грађанско васпитање, Уређење друштва
 • Снежана Недељковић - Историја
 • Радомир Панић - Историја
 • Новка Копривица - Социологија са правима грађана, Филозофија, Социологија
 • Владана Абрамовић - Музичка култура
 • Марина Веснић Јовичић - Саобраћајна психологија, Основи саобраћајне психологије, Психологија комуникације
 • Биљана Милојевић - Цртање и сликање, Слободноручно цртање, Ликовна култура, Естетско обликовање фризура, Дизајн одеће
 • Ана Павић - Цртање и сликање, Слободноручно цртање, Ликовна култура, Естетско обликовање фризура, Дизајн одеће
 • Славица Драгојловић - Предузетништво, Економика и организација саобраћаја
 • Срђан Стефановић - Предузетништво
 • Влатко Павловић - Рачунарство и информатика
 • Анела Милетић - Физика, Хемија
 • Вукашин Томић - Физика
 • Ана Ђуричић - Биологија, Екологија и заштита животне средине, Грађанско васпитање
 • Милан Спасојевић - Регулисање и безбедност саобраћаја, Трасологија,Безбедност саобраћаја, Механизација претовара, Практична настава, Одржавање средстава унутрашњег транспорта
 • Данијела Ненадић - Механизација претовара, Терети у саобраћају, Интегрални транспорт, Роба у логистици, Терет у транспорту, Управљање транспортним процесима, Практична настава
 • Владимир Јовановић - Саобраћајна инфраструктура , Саобраћајни системи, Практична настава, Средства унутрашњег транспорта, Унутрашњи транспорт
 • Ђорђе Благојевић - Моторна возила, Практична настава
 • Александар Митрашиновић - Организација превоза, Интелигентни транспортни системи, Прописи у друмском саобраћају, Превоз терета и путника,Безбедност саобраћаја, Практична настава
 • Милош Милутиновић - Саобраћајна инфраструктура, Организација превоза, Превоз терета и путника, Складишта, Преактична настава
 • Стефан Максимовић - Практична настава у саобраћају
 • Јелена Мијаиловић - Организација превоза робе, Практична настава у саобраћају
 • Маја Романдић - Моторна возила, Интегрални транспоорт, Унутрашњи транспорт,Практична настава, Моторна возила,
 • Маријана Гојгић - Практична настава у саобраћају
 • Александар Арсић - Практична настава у саобраћају
 • Данијела Симић - Практична настава у саобраћају
 • Алекса Ненадић - Практична настава у саобраћају
 • Борис Ресимић - Практична настава у саобраћају и грађевинарству, Техничко цртање
 • Љиљана Марић - Технологија материјала, Механика, Машински елементи, Основи електротехнике, Основи машинства,Рачунарство и информатика, Техничка механика
 • Милан Лучић - Технологија занимања, Практична настава
 • Ирена Госпавић - Армиранобетонскеконструкције, Статика и отпорност материјала, Грађевински материјали, Разрада пројеката - макетарство, Технологија грађевинских радова, Грађевински материјали, Технологија грађевинских радова
 • Игор Туцаковић - Технологија рада са практичном наставом, Грађевинске конструкције, Апликативни рачунарски програми, Технологија грађевинских радова, Технологија рада и Практична настава
 • Ана Ћировић - Кућне инсталације, Разрада пројеката, Урбанизам, Историја архитектуре са заштитом градитељског наслеђа
 • Славка Цвијовић - Историја архитектуре, Апликативни рачунарски програм, Грађевинске конструкције, Урбанизам, Грађевински материјали,Разрада пројекта (заштита градитељског наслеђа)
 • Јелена Пуновић - Технологија грађевинских радова, Грађевинске конструкције, Технологија грађевинских радова, Монтажне конструкције, Грађевинске конструкције, Разрада пројеката- макетарство
 • Јелена Константиновић - Нацртна геометрија, Технологија грађевинских радова, Грађевински материјали, Грађевинске конструкције, Енергетска ефикасност
 • Емилија Николић - Грађевинске конструкције, Практична настава, Технологија рада са практичном наставом, Грађевински објекти и материјали, Грађевински материјали
 • Владимир Манојловић - Техничко цртање, Геодетска мерења и рачунања
 • Душан Лазић - Техничкa обрада у премеру, Геометарска мерења и рачунања
 • Ђорђе Милићевић - Геодетска мерења и рачунања, Техничка обрада у премеру
 • Бојана Лазић - Геодезија
 • Жанка Станојевић - Текстилнa влакна, Познавање материјала, Текстилни материјали, Конструкција и моделовање одеће, Практична настава, Конструкција одеће, Машине и алати
 • Антонина Златић - Конструкција и моделовање одеће, Технологија шивења, Технологија одеће, Практична настава
 • Миљка Милићевић - Практична настава у текстилству
 • Зорица Васиљевић - Практична настава у текстилству
 • Слађана Николић - Практична настава, Технологија шивења, Машине и алати
 • Јелена Јокић - Познавање препарата
 • Биљана Урошевић - Практична настава у личним услугама са технологијом рада
 • Јасмина Богдановић - Практична настава у личним услугама са технологијом рада
 • Љубица Богдановић - Практична настава у личним услугама са технологијом рада
 • Александра Ћосић - Практична настава у личним услугама са технологијом рада
 • Катарина Ћосић - Хигијена, Прва помоћ - блок, Основе дерматологије
 • Јанко Божовић - Верска настава
 • Бранко Костић - Верска настава
 • Владимир Зечевић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
 • Владица Милојковић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
 • Душко Рајаковић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
 • Милан Јевтовић, Практична настава у саобраћају (обука вожње)
Стручни сарадници • Маријана Јоловић, педагог
 • Марина Веснић Јовичић, психолог
 • Весна Тадић, библиотекар
Ваннаставни кадар • Марија Аћимовић, секретар
 • Данијела Симић, техничар одржавања информационих система и технологија
 • Стоја Станојчић, шеф рачуноводства
 • Соња Максимовић, референт за финансијско-рачуноводствене послове
 • Раденка Словић, техничар инвестиционог/техничког одржавања уређаја и опреме
 • Владан Вранешевић, домар
 • Слађана Тодоровић, помоћни радник
 • Гордана Антонијевић, помоћни радник
 • Миленка Марјановић, помоћни радник
 • Соња Панић, помоћни радник
 • Славица Петровић, помоћни радник
 • Горица Зекавица, помоћни радник
 • Данка Ђурић, помоћни радник
 • Ленка Јоксић, помоћни радник