Кутак за родитељеСписак одељења

са одељењским старешинама
за школску 2019/2020. годину

Распоред часова

за школску 2019/2020. годину:

- САОБРАЋАЈ

- ГРАЂЕВИНАРСТВО, ТЕКСТИЛСТВО,
ЛИЧНЕ УСЛУГЕ

Упитник за родитеље

Подршка ученицима,
однос родитеља и ученика
према школи, укључивање
родитеља у живот школе

Термине одржавања часова допунског и додатног рада из свих предмета можете пронаћи овде.

Термине одржавања секција можете пронаћи овде.

Распоред писмених провера знања дужих од 15 минута за II класификациони период у школској 2019/2020. години можете пронаћи овде.