Кутак за родитељеСписак одељења

са одељењским старешинама
за школску 2018/2019. годину

Распоред часова

за школску 2018/2019. годину:

- САОБРАЋАЈ

- ГРАЂЕВИНАРСТВО, ТЕКСТИЛСТВО,
ЛИЧНЕ УСЛУГЕ

Упитник за родитеље

Подршка ученицима,
однос родитеља и ученика
према школи, укључивање
родитеља у живот школе