КолективСтручно усавршавање - Крф, Метеори 2017. годинеСтручно усавршавање - Брно, Праг, Дрезден, Чешки Крумлов 2016. годинеСтручно усавршавање - Беч 2015. године
Стручно усавршавање - Златар 2013. годинеГенерација 1994/95. године

Генерација 2005/06. године

Дурмитор 2009. године

Вршац 2009. године

Сокобања 2012. године