СаобраћајМеђународни дан сећања на жртве саобраћајних незгода,
20. новембар 2013. године, Трг у Ужицу


Презентација и обука за коришћење приручника за полагање возачког испита:
ВОЗАЧ – ПРИРУЧНИК ЗА ПОЛАГАЊЕ ВОЗАЧКОГ ИСПИТА, 2013. године

Представа за децу секције за безбедност саобраћаја „Од куће до школе“, 2013. године

Сарадња са Микицом Веснићем, познатим аутомобилистом, март 2013. године

Посетили смо НАВАК (Национална возачка академија), април 2012. године