Текстилство

Сарадња са Медицинском школом – Креативношћу и лепотом против насиља, 2013. године

Ревија поводом поводом Дана школе и Дана Светог Саве, 27. јануар 2013. године

18. републичко такмичење текстилних и кожарских школа Републике Србије,
Техничка школа“ Радоје Љубичић“, 2012. године

Ревија 2010. године

Ревија 2009. године