План уписа за школску 2019/2020. годинуДраги осмаци,

У претходним школским годинама Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је више нових образовних профила, иновирало и осавременило неке који су од раније у систему, а неке од профила који су раније били реализовани у статусу огледа превело у редован систем. За све ове профиле израђени су стандарди квалификација, планови и програми наставе и учења засновани на исходима као и нормативи простора, опреме и наставних средстава и врсте стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника.

САОБРАЋАЈУ подручју рада саобраћај уписујемо ученике у четворогодишњe образовнe профилe Техничар друмског саобраћаја и Техничар унутрашњег транспорта, али и у трогодишњи образовни профил Возач моторних возила. Ослушкујући потребе тржишта рада, пре свега потребе транспортних предузећа, одлучили смо се за овакву понуду занимања. За све ученике у подручју рада саобраћај обезбеђена је бесплатна обука и полагање вожње за Б, односно Ц категорију.


Возни парк Школе


Возач моторних возила можда на први поглед није међу атрактивнијим занимањима, као што су то програмери или дизајнери, али једно је сигурно, ако испуњавате квалификације за ово занимање, без посла ћете бити једино ако не желите да радите! Професионални возачи су не само дефицитарни у Србији, већ је то занимање веома тражено и у свим развијеним земљама. Плата се креће од 800-1.200 евра, ако радите у међународно транспорту за српску компанију, а до 2.000 евра ако радите у некој од земаља ЕУ. Процењује се да Србији у овом тренутку недостаје око 3.000 професионалних возача теретних возила, при чему се овај број повећава јер све више возача одлази у иностранство (ЕУ), а многи одлазе у пензију. Из тог разлога је транспортном тржишту у Србији потребно бар 1.000 до 1.500 возача тешких теретних возила годишње, како би сам транспорт могао нормално да функционише. (Наставак текста прочитајте у чланку Блица.)
Техничка школа „Радоје Љубичић“ једина у Златиборском округу образује ученике за ово занимање и као таква представља не само образовни центар за будуће кадрове у саобраћају већ и институцију од великог значаја за безбедност саобраћаја. Посебна погодност коју имају Возачи моторних возила јесте могућност да упоредо са својим редовним школовањем ванредно заврше и четворогодишње школовање за Техничара друмског саобраћаја. На тај начин им је омогућено са навршених 19 година имају диплому четвртог степена и возачку дозволу Ц категорије.Часови из Безбедности саобраћаја


Иако је примећено да се све већи број ученика са дипломом Техничара друмског саобраћаја запошљава након средње школе, пре свега у курирским службама, ауто школама и такси удружењима, шпедитерска предузећа, а Техничар унутрашњег транспорта у робно-транспортним и дистрибутивним центрима, путничким и теретним терминалима, транспортним предузећима, и даље се највећи број ученика одлучи за наставак школовања. Ученици четворогодишњих профила у саобраћају имају проходност на све високе школе и факултете, са изузетком Медицинског, Стоматолошког и Фармацеутског факултета. Искуство претходних година говори да наши саобраћајци настављају школовање углавном на техничким факултетима, Полицијској и Војној академији, Факултету за безбедност.Обука вожњеГРАЂЕВИНАРСТВО


Грађевинарство је привредна грана која је значајан чинилац привредног раста Србије, па чак се може рећи да има посебан третман у привреди. Грађевинска индустрија је у последње време у експанзији и запошљава велики број људи од грађевинских инжењера, архитеката, архитекстонских техничара, армирача, тесара, керамичара до руковаоца грађевинском механизцијом, које је једно од дефицитарних занимања.Часови макетарства


У подручју рада грађевинарство ове година вам нудимо места у четворогодишњем образовном профилу Архитектонски техничар. Овај образовни профил, који је већ неколико година понос наше школе, окупља ученике који своје будуће занимање виде у области архитектуре, грађевинарства и геодезије. Обучени за пројектовање грађевинских објеката применом рачунара, ученици овог профила добијају знања која су у доба великог развоја информационих технологија заиста драгоцена. Иако су ова знања довољна да се започне посао у пројектним бироима и грађевинским предузећима, урбанистичком заводу, заводу за заштиту споменика културе, општински секретаријату, агенцији за продају некретнина или да се покрене сопствени посао, наши архитектонци углавном настављају школовање на високим школама и факултетима, међу којима се истичу Грађевински и Архитектонски факултет, а у последње време и врло популарни смер графички дизајн.Коришћење програма AutoCAD и ArchiCADТЕКСТИЛСТВО


Пре неколико година наша школа је ушла у круг школа које у својој понуди имају и дуална занимања. У подручју рада текстилство уписујемо ученике у трогодишње дуално занимање Модни кројач, које је осмишљено у склопу велике подршке државе текстилној индустрији. То је веома атрактивно занимање са традицијом које подстиче креативност и индивидуалност. Током школовања обезбеђени су сви услови за извођење практичних вежби и теоријске наставе у савремено опремљеној школској радионици. За вас који се одлучите на паметан корак и упишете ово занимање биће обезбеђена квалитетна стручна пракса у партнерским предузећима, а најбољи међу вама могу и до трајног запослења одмах након завршеног школовања.Часови Практичне наставе код модних кројача


За који год профил да се одлучите, ми вам гарантујемо најквалитетнија стручна знања, лепо дружење, богат ваннаставни живот и незаборавно искуство. Распитајте се о нама код ваших познаника, пријатеља, суграђана који су били наши ученици. Сматрамо да су нам они најбоља препорука.

Видимо се на упису!