План уписа за школску 2018/2019. годинуЗа школску 2018/2019. годину Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је више нових образовних профила, иновирало и осавременило неке који су од раније у систему а неке од профила који су раније били реализовани у статусу огледа превело у редован систем. За све ове профиле израђени су стандарди квалификација, планови и програми наставе и учења засновани на исходима као и нормативи простора, опреме и наставних средстава и врсте стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника.

Од школске 2018/2019. године по новим плановима и програмима наставе и учења биће уведени профили Техничар друмског саобраћаја и Возач моторних возила.
Возач моторних возила можда на први поглед није међу атрактивнијим занимањима, као што су то програмери или дизајнери, али једно је сигурно, ако испуњавате квалификације за ово занимање, без посла ћете бити једино ако не желите да радите! Професионални возачи су не само дефицитарни у Србији, већ је то занимање веома тражено и у свим развијеним земљама. Плата се креће од 800-1.200 евра, ако радите у међународно транспорту за српску компанију, а до 2.000 евра ако радите у некој од земаља ЕУ.
Процењује се да Србији у овом тренутку недостаје око 3.000 професионалних возача теретних возила, при чему се овај број повећава јер све више возача одлази у иностранство (ЕУ) а многи одлазе у пензију. Из тог разлога је транспортном тржишту у Србији потребно бар 1.000 до 1.500 возача тешких теретних возила годишње, како би сам транспорт могао нормално да функционише.
Наставак текста прочитајте у чланку Блица.

Атрактивне профиле вам нудимо и области грађевинарства.
Грађевинарство је привредна грана која је значајан чинилац привредног раста Србије, па чак се може рећи да има посебан третман у привреди.
Грађевинска индустрија је у последње време у експанзији и запошљава велики број људи од грађевинских инжењера, архитеката, архитекстонских техничара, армирача, тесара, керамичара до руковаоца грађевинском механизцијом, које је једно од дефицитарних занимања.
У нашој школи, у подручју рада грађевинарство, школујемо неке од горе наведених занимања, која су посебно тражена:
архитектонски техничар – четврти степен
керамичар - терацер - пећар – трећи степен
руковалац грађевинском механизацијом – трећи степен

Након завршетка четвртог разреда, наши техничари могу да раде у пројектном бироу, урбанистичком заводу, да воде градилиште и градилишну документацију, могу да процењују вредност објеката, да покрену сопствени посао, а могу и да упишу архитектонски или грађевински факултет, неки од факултета за дизајн и уметност или било који други факултет осим медицинског.
Што се тиче свршених керамичара, потражња за њима на тржишту рада ће увек постојати. Они се најчешће запошљавају у грађевинским фирмама или покрећу сопствени посао, а имају и могућност да наставе школовање.
Као посебно тражено занимање издваја се руковалац грађевинском механизацијом, које подразумева обуку за рад са савременим машинама које се користе у грађевинској индустрији.

И наравно, ту су и наши фризери. Женски фризер је веома атрактивно занимање са традицијом које подстиче креативност и индивидуалност. Током школовања обезбеђени су сви услови за извођење практичних вежби и теоријске наставе у савремено опремљеној школској радионици. Школа ставља посебан акценат на стицање знања, вештина, искуства и праксе кроз велики број часова практичне наставе која се делимично обавља у најбољим градским салонима. Постоји могућност довођења модела на часове практичне наставе, што олакшава схватање и савлађивање наставних јединица.

Не заборавите да код нас бесплатно долазите до возачке дозволе Б, односно Ц категорије!
Возни парк Школе

    ЛИЧНЕ УСЛУГЕ

    Нега и улепшавање косе су једна од битних потреба савременог човека. Занимање је веома цењено јер пружа могућности за изражавање креативности и индивидуалности. Уписујемо:
  • Женски фризер


Драги осмаци,

Техничка школа „Радоје Љубичић“ вам и ове године нуди неколико сјајних опција за наставак школовања. У школској 2018/2019. години уписујемо 6 одељења у подручјима рада саобраћај, грађевинарство, личне услуге и текстилство.

У подручју рада саобраћај уписујемо ученике у четворогодишњи образовни профил Техничар друмског саобраћаја и у трогодишњи образовни профил Возач моторних возила. Ослушкујући потребе тржишта рада, пре свега потребе транспортних предузећа, одлучили смо се за овакву понуду занимања. За све ученике у подручју рада саобраћај обезбеђена је бесплатна обука и полагање вожње за Б, односно Ц категорију.
Возач моторних возила као основно занимање постало је у последњих неколико година дефицитарно у нашој земљи, као и у земљама окружења. Без обзира на високе зараде у међународном транспорту, превозници су у константном проблему да пронађу довољан број професионалних возача. Техничка школа „Радоје Љубичић“ једина у Златиборском округу образује ученике за ово занимање и као таква представља не само образовни центар за будуће кадрове у саобраћају већ и институцију од великог значаја за безбедност саобраћаја. Посебна погодност коју имају Возачи моторних возила јесте могућност да упоредо са својим редовним школовањем ванредно заврше и четворогодишње школовање за Техничара друмског саобраћаја. На тај начин вам је омогућено са навршених 19 година имате диплому четвртог степена и возачку дозволу Ц категорије.
Иако је примећено да се све већи број ученика са дипломом Техничара друмског саобраћаја запошљава након средње школе, пре свега у курирским службама, ауто школама и такси удружењима, и даље се највећи број ученика одлучи за наставак школовања. Ученици четворогодишњих профила у саобраћају имају проходност на све високе школе и факултете, са изузетком Медицинског, Стоматолошког и Фармацеутског факултета. Искуство претходних година говори да наши саобраћајци настављају школовање углавном на техничким факултетима, Полицијској и Војној академији, Факултету за безбедност.

У подручју рада грађевинарство ове година вам нудимо места у четворогодишњем образовном профилу Архитектонски техничар. Овај образовни профил, који је већ неколико година понос наше школе, окупља ученике који своје будуће занимање виде у области архитектуре, грађевинарства и геодезије. Обучени за пројектовање грађевинских објеката применом рачунара, ученици овог профила добијају знања која су у доба великог развоја информационих технологија заиста драгоцена. Иако су ова знања довољна да се започне посао у пројектним бироима и грађевинским предузећима, наши архитектонци углавном настављају школовање на високим школама и факултетима, међу којима се истичу Грађевински и Архитектонски факултет, а у последње време и врло популарни смер графички дизајн.

У оквиру подручја рада грађевинарство уписујемо и комбиновано одељење Руковалац грађевинском механизацијом / Керамичар - терацер - пећар. Руковалац грађевинском механзацијом обучава се за руковање багерима, утоваривачима, грејдерима, финишерима, дизалицама, крановима, а Керамичар - терацер - пећар добија неопходна знања за послове облагања хоризонталних и вертикалних површина керамичким плочицама, израду терацо подова, зидање камина, каљевих пећи. Поред запослења одмах након завршеног школовања, ученици овог образовног профила имају могућност наставка школовања и доквалификацију у оквиру наше школе.

Кад смо већ код запослења одмах након завршеног школовања, нудимо вам и атрактивно занимање за које сваке године влада велико инересовање - Женски фризер. Нега и улепшавање косе су једна од битних потреба савременог човека. Основу обуке у оквиру овог образовног профила чине естетско обликовање косе, познавање савремених трендова и усвајање практичних вештина пословања. Ово је веома цењено занимање јер пружа могућност за изражавање креативности и покретање самосталног посла у нашој земљи и у иностранству одмах по завршетку школовања. Три године квалитетне праксе у школи и у фризерским салонима у граду омогућава висок ниво образовања и усавршавања овог заната.

За који год профил да се одлучите, ми вам гарантујемо најквалитетнија стручна знања, лепо дружење, богат ваннаставни живот и незаборавно искуство. Распитајте се о нама код ваших познаника, пријатеља, суграђана који су били наши ученици. Сматрамо да су нам они најбоља препорука.

Видимо се на упису!Сазнајте све што вас занима о упису:

Презентација

Постави нам питање

Најчешћа питања и одговори

Ранији уписи