нега косе у рукама професионалаца


Нега и улепшавање косе су једна од битних потреба савременог човека. Естетско обликовање, познавање савремених трендова и практична вештина основа су образовања како мушког, тако и женског фризера. Поред теоретске наставе, ученици велики број часова проводе увежбавајући практине вештине под надзором искусних наставника практичне наставе у специјализованој школској учионици или у реалним условима фризерских салона у граду. Након завршене школе велики број наших ученика захваљујући познавању рада и вештини посао проналази у салонима у којима су боравили током практичне наставе. Исто тако, непосредно по завршетку школовања, један део наших ученика започиње сопствени самостални посао.


Након успешног завршетка отворене су могућности наставка школовања. Досадашње искуство говори да су наши ученици показали интересовање за даље школовање и остварили успехе на вишим школама за менаџмент, екологију, графику...

Фризер

трогодишње образовање


Током школовања обезбеђени су сви услови за извођење практичних вежби и теоријске наставе у савремено опремљеној школској радионици. Школа ставља посебан акценат на стицање знања, вештина, искуства и праксе кроз велики број часова практичне наставе која се делимично обавља у еминентним градским салонима. Занимање је веома атрактивно и цењено јер пружа могућности за изражавање креативности и индивидуалности. Постоји могућност довођења модела на часове практичне наставе, што олакшава схватање и савлађивање наставних јединица.план рада (pdf)


За слухом оштећене ученике омогућено је образовање у образовним профилима:


ФРИЗЕР

трогодишње образовање