по мери ученика и њихових жеља


За богат ваннаставни живот школе, задужене су секције које стоје на располагању ученицима. Координатори свих секција имају заједнички циљ - да код ученика развију истраживачки дух, креативност, упорност, самосталност у раду, смисао за лепо, подигну ниво опште културе и обогате њихово знање. Труд и рад чланова секција је препознат у целом граду о чему сведоче и бројни прилози локалних медија.


Термине одржавања секција можете пронаћи овде.

 

списак секција у школској 2023/2024. години

Схватајући безбедност у саобраћају као један од највећих проблема и препознајући потребу образовања ученика за безбедно учествовање у саобраћају, наставници Александар Арсић и Александар Митрашиновић покренули су Секцију за безбедност саобраћаја. Основни циљ рада ове секције је развијање свести о значају безбедности пре свега код ученика, али и код свих осталих учесника у саобраћају.

Такође, намера секције је да мотивише и покрене што више друштвених чинилаца у локалној заједници како би се заједнички радило на побољшању безбедности свих, а посебно деце, и умањењу последица саобраћајних незгода.


Руководици секције су Милош Милутиновић, Ђорђе Благојевић, Маријана Гојгић.

Библиотечка секција је саставни део културног живота школе за креативне ученике из сва четири подручја рада који воле књиге, читање, писање и истраживачки рад.


Циљеви Библиотечке секције:

1. развијање интересовања и љубави према књизи и библиотекама;

2. подстицање ученика на читање књига и поред обавезне литературе;

3. развијање културе читања свих врста текстова;

4. упознавање ученика са разноврсном литературом у складу са способностима и узрастом;

5. упућивање ученика на правилно коришћење речника и лексикона;

6. подршка ученицима који самостално пишу;

7. учествовање на различитим литерарним, ликовним и фото конкурсима;

8. подстицање и развијање креативности код ученика;

9. стварање радних навика и извршавања обавеза на време;

10. мотивисање ученика за самостални, истраживачки рад;

11. сакупљање информација, фотографија и занимљивости и прављење паноа и изложби поводом дана рођења наших највећих писаца и песника;

12. подстицање надарених и талентованих ученика на учешће у разним културно – забавним активностима школе, литерарним и фото конкурсима;

13. обележавање различитих јубилеја, међународних дана, европских дана, светских дана, нпр: књиге, писмености, матерњег језика и слично;

14. израда паноа, презентација и мини изложби;

15. неговање колективизма;

16. упознавање са радом секција и књижевних клубова из других школских библиотека и НБУ у циљу међубиблиотечке сарадње;

17. сакупљање материјала за израду школског часописа „Петља“ и учествовање на литерарном конкурсу;

18. упућивање у аутоматизацију библиотеке;

19. укључивање ученика у лепљење и обраду оштећених књига, што доприноси развијању осећаја за чување књига;

20. јачање толеранције и тимског рада кроз сарадњу са ученицима других секција, ученика на друштвено–корисном раду у библиотеци и са представницима Ученичког парламента;

21. развијање бриге о здрављу и здравим стиловима живота;

22. помоћ око каријерног вођења матураната;

23. испуњавање слободног времена ученика пријатним доживљајима.


План рада секције је урађен са разноврсним темама у договору са ученицима у зависности од њихових интересовања. Ученици бирају теме којима ће се бавити и раде својим темпом уз консултације са координатором секције. Часови се одржавају уторком или петком од 12. 55 до 13. 40 (пре часова) или од 14.00 до 14.45 (после часова) у просторијама школске библиотеке на другом спрату поред наставничке канцеларије. Материјали, радови и обавештења се постављају у Гугл учионицама и у Фејсбук групи Библиотека Техничке школе „Радоје Љубичић“. https://www.facebook.com/groups/biblioteka.wr/


Координатор секције је Весна Тадић.

Рад графичке секције има за циљ да упозна ученике са графичким техникама у којима ученици ретко раде на ликовној култури у основним и у средњим школама. На овој секцији радићемо у техници линореза. Ученици ће имати прилику да виде како се штампа графика, али и како се она може применити - штампање отиска на мајици или цегеру. Као крајњи циљ ове секције предвиђена је изложба у оквиру пројекта "Хуманитарна изложба- графичка радионица" где ће ученици у хуманитарне сврхе продавати своје графике настале на графичкој секцији. Ученици ће поред рада у техници линореза научити како се прави и поставља изложба, али ће схватити и важност хуманитарних акција - како нечије мало некоме значи много.


Координатор секције је Ана Павић.

Циљ рада Еколошке секције:

-да се упозна животна средина;

-утиче на изградњу свести о очувању животне средине и биодиверзитета;

-усвајање нових и проширење стечених знања о овим темама;

-сарадња међу професорима и ученицима, као и са друштвеном заједницом.


Задатак Еколошке секције:

развити код ученика знања и вештине које доприносе заштити и унапређивању животне средине уопште, као и побољшaвању квалитета услова за живот у локалној средини. Развој тимског рада и повезивање ученика.


Активности:

-учешће у реализацији пројекта Града Ужица Школе за лепши и чистији град;

-обележавање важних датума;

-акције у граду и околини (пошумљавање);

-популаризација принципа одрживог развоја.


Координатор секције је Ана Ђуричић.

Циљ секције Занимљива наука је проширивање знања о значају хемије и физике у свакодневном животу са посебним освртом на практичну примену у оквиру одговарајућих занимања. Секција се организује у циљу популаризације природних наука.


Координатор секције је Анела Милетић.

У оквиру Интернет клуба ученици ће моћи да приступају разним садржајима на Интернету под надзором професора. Моћи ће да користе Интернет за учење, комуникацију са пријатељима, забаву као и да унапреде своје знање везано за коришћење рачунара. Чланови ове секције помажу у изради школског часописа "Петља".


Координатор секције је Влатко Павловић.

Циљ историјске секције је проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова, неопходних за живот у савременом друштву - у националном, регионалном, европском и глобалном оквиру. Развијање свести о важности неговања културно-историјске баштине.


Активности:

-посета институцијама културе поводом изложби, трибина;

-учешће у обележавању јубилеја;

-присуство поромоцијама књига;

-израда тематских паноа;

-излети заједно са члановима географске секције и секције друштвених наука у Потпећку и Стопића пећину, Овчарскокабларску клисуру;

-учешће у Колубарском маршу;

-одлазак на Текериш , ради обележавања Церске битке;

-учешће у обележавању Дана Школе и Савиндана;

-Учешће у реализацији изложбе посвећене династији Романов;

-Учешће у реализацији изложбе поводом манифестације "Ноћ музеја".


Координатор секције је Снежана Недељковић.

Секција окупља ученике из текстилства.

У рад секције могу бити укључени заинтересовани ученици и из осталих струка које се школују у нашој школи.

Активности ученика Модне секције су различите и највише зависе од њихових интересовања и склоности:

1. Осмишљавање идеја и сарадња са осталим секцијама у школи,

2. Цртање, креирање и израда модела и сл,

3. Учествовање на модним ревијама – манекенство,

4. Сарадња са социјалним партнерима и установама у граду, осталим средњим и основним школама у граду.

5. Активности које су од значаја за промоцију школе и текстилне струке.


Циљ рада Модне секције је да идеје и активности потичу од ученика и да се њихови предлози и рад уз подршку руководиоца секције реализују.


Координатор секције је Антонина Златић.

Новинарска секција Техничке школе „Радоје Љубичић“ постоји од оснивања Школе. Сваке године окупља све више чланова заинтересованих за узбудљиву и захтевну улогу школског новинара. Једна од најважнијих активности Секције је уређивање школског листа „Петља“, који излази једном годишње, од 1992. године. Од 1995. године Новинарска секција расписује литерарни конкурс из Фонда „Зоран Теодосић“, на којем сваке године учествује на десетине ученика из свих ужичких средњих школа. Чланови Секције су и oве године озбиљно приступили својим задацима. Присуствовали су свим значајнијим догађајима у нашем граду, урадили бројне интервјуе, извештаје и репортаже, а неки од њихових радова објављени су у школском листу „Петља“.


Циљ новинарске скеције је проширивање знања о новинарству; схватање значаја новинарства, његовог деловања и важности у животу друштва; упознавање са основним методама и техникама које су неопходне у новинарству; развијање свести о важности истинитог информисања; стицање комуникацијских вештина неопходних за изражавање мишљења, аргументовање ставова; активно укључивање ученика у живот школе; обучавање ученика да самостално приређују школски часопис; обучавање за тимски начин рада и теренско истраживање; посете важним институцијама и установама; разговори са спортистима, писцима, наставницима; израда анкета; праћење и учешће у школским догађајима и културним дешавањима у граду, а и шире (Југословенски позоришни фестивал, Сајам књига у Београду, Литерарни конкурс Кола српских сестара у Парохијском дому, Литерарни конкурс “Зоран Теодосић”, Караоке - такмичење у певању ученика средњих школа, Шаховски турнир, Ноћ музеја…); представљање целокупног живота и рада школе у току школске године; уређивање часописа; јавна презентација часописа и вођење програма.


Координатор секције: Слађана Јањић.

Секција за енглески језик бави се презентацијама ученичких радова (презентације, постери, буклети и зидне новине) највише из својих стручних области на енглеском језику. У наредном периоду планиран је пројекат о Архитектури. У претходном периоду остварен је пројекат- Савремени светски архитекти.


Координатор секције је Светлана Василијевић.

Рад секције за општу културу обухвата проширивање и продубљивање општих знања ученика, уз упознавање са уметностима и (пот)културним покретима у 20. веку и развијање и неговање језичке и културе опхођења.


Координатор секције је Бранко Николић.

Спортске секције су једне од најомиљенијих у школи. Циљ ових секција је да ученицима развију љубав према спорту, тимски дух и сарадњу, али и дисциплину и здраве навике. У оквиру ове секције ученици могу одабрати којим спортом желе да се баве, у складу са својим интересовањима и талентима.


Координатор секције за атлетику и стони тенис је Верина Папић.

Координатор секције за фудбал Милош Витић.

Координатор секције за кошарку је Зоран Божовић.

УНЕСКО клуб ТШ „Радоје Љубичић“ је основан у септембру 2018. године, као члан Федерације УНЕСКО клубова Србије и УНЕСКО клуба Београд. УНЕСКО клубови се баве глобалним темама које имају утицај на локално становништво:


*Израда презентација у циљу обележавања значајних датума с листе УН и организовање изложби ученичких радова објеката културне баштине под заштитом УНЕСКО-а у Србији, региону и свету,


* Србија - моја земља: једнодневна или викенд посета културним вредностима и природним добрима Републике Србије у организацији УНЕСКО клуба Београд,


*Пројектна настава – Могућност учешћа у едукацији и истраживачком студијском путовању- посета објекатима УНЕСКО баштине у Европи и свету (на пр. Аустрија, Немачка, Италија, Швајцарска, Француска, Шпанија, Грчка, Париз, Праг, Беч, Будимпешта, Атина, Истамбул,...) у организацији УНЕСКО клуба Београд,


* Организовање и учешће у волонтерским акцијама,


* Заштита животне средине, заштита културне баштине,


* Могућност сарадње са УНЕСКО клубовима Србији,


* Организација и спровођење пројеката у школи „Колачи наших бака“ и „И они рецитују Змаја уз нашу помоћ“.


Координатор секције је Душица Стаменић.