скроји будућност по својој мери


Од самог почетка индустријализације нашег краја текстилство заузима значајно место. Поред познавања текстилних материјала, технологије, шивења и кројења, ученици кроз велики број часова цртања и сликања, дизајнирања текстила, конструисања одеће и практичног рада, стичу завидно естетско образовање и практичне вештине. Тако се на својеврстан начин преплићу уметност и практични рад. У складу са тим, образујемо ученике који након што стекну диплому дизајнера одеће или моделара одеће захваљујући стицању широког општег образовања и вештине практичног рада могу да наставе даље школовање или да започну рад у струци, било у неком од бројних текстилних предузећа, било у сопственом послу што је посебно занимљиво у времену у коме живимо.

Моделар одеће

четворогодишње образовањеМоделар одеће научиће да креира и пројектује одећу, проучава текстилне материјале и израђује одећу. Ово занимање доноси пуно практичних знања из пројектовања, конструисања и моделовања одеће. Такође, могућност да се употпуни комплетан процес стварања одеће (од идеје до реализације) и стекне целовито знање о самом стваралачком процесу доноси ученицима нову димензију у приступу учењу. Препознавање стваралачког приступа и креативности у ученичком раду помаже да се они лако сналазе и у даљем послу и у наставку школовања. Добра повезаност практичних и теоретских знања даје ученицима широк спектар могућности да се испоље на многим пољима рада. Захваљујући свеобухватности програма школовања ученици могу успешно наставити школовање на многим високим школама и факултетима.


план рада (pdf)


Модни кројач

трогодишње образовањеМодни кројач се бави израдом разних врста мушких, женских и дечијих одевних предмета. У подручје рада модног кројача спада израда одела модела, припремање и управљање базичним материјалима, исцртавање кројева, управљање планом према параметрима попут узорка, боје и величине. Врши мануелно кројење или уз помоћ калупа. На располагању му стоје апарати за кројење: кружни ножеви, справе за притискање и вршење изреза, ножеви на траци, итд. У финалној фази сортира, саставља и склапа искројене обележене комаде одела, ушива их и врши дораду у коначни производ. Све се то ради помоћу машине за шивење, машине за порубљивање и машине за израду рупица. Завршне су фазе пришивање дугмади, те машинско иии ручно пеглање.

Модни кројач је оспособљен да:

• Кроји текстилни материјал по задатом шаблону;

• Шије предмете од текстила на обичним и специјалним машинама за шивење;

• Дорађује израђене производе — пегла у току процеса израде и пегла готове производе;

• Контролише квалитет у току и на крају процеса производње и пакује готове производе;

• Стручно и прецизно шије одевне предмете.

Модни кројач мора знати узимати мере, нацртати крој, израдити кројне делове, кројити и шити на различитим шиваћим машинама. Развојем технологије, појавила су се савремена средства рада у свим технолошким фазама израде одеће, стога је потребно познавање и нових технологија рада у процесу кројења.


план рада (pdf)

Кројач конфекционар

трогодишње образовањеКројач конфекционар је занимање са великом траженошћу на берзи рада.


план рада (pdf)


За ученике лако ментално ометене у развоју омогућено је образовање у образовним профилима:


Шивач текстила

трогодишње образовањеЗа слухом оштећене ученике омогућено је образовање у образовним профилима:


Шивач текстила

трогодишње образовање